دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
مسافرت با حیوان خانگی

مسافرت با حیوان خانگی

حمل هرگونه حیوان در کابین مسافرهواپیما ممنوع می باشد بنابراین حیوان طبق قوانین و مقررات ایران ایر فقط در قسمت بار هواپیما پذیرش می گردد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت خدمات جامه دان- حمل حیوان خانگی مراجعه نمایید.