فروش اینترنتیدفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
بار ورودی داخلی

بار ورودی داخلی

مشتریان گرامی جهت دریافت محمولات ارسالی خود از شهرهای داخلی و یا برقراری ارتباط مستقیم با این واحد، می توانند در تهران از طریق خطوط ارتباطی زیر و در شهرستان ها از طریق دفاتر هما اقدام نمایند.


مدارک مورد نیاز جهت دریافت محمولات: