دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
1394/12/10 دوشنبه

سامانه فروش تلفنی

 

سامانه فروش تلفنی

دراین سیستم ابتدا مسافر با سامانه فروش تلفنی تماس گرفته وبا تکمیل اطلاعات درخواست شده شامل ،نام مسافر،مسیر درخواستی ،ارایه شماره تلفن همراه می تواند درخواست خود را در سامانه ثبت نماید.سامانه با استفاده از شماره تلفن همراه مسافر قیمت بلیت وشناسه پرداخت را به مسافر اطلاع می دهد. بعد از دریافت تایید رزرواسیون مسافر با استفاده از هرگونه کارت شتاب وبا دارا بودن رمز دوم می تواند مبلغ بلیت را پرداخت کند.بعد ازواریز مبلغ بلیت وارسال تاییدیه آن به سامانه ، بلافاصله همکاران فروش تلفنی بلیت الکترونیکی مسافر را صادر وشماره آن به همراه شماره پیگیری را از طریق پیام کوتاه به تلفن مسافر ارسال می کنندودرصورت ثبت آدرس پست الکترونیکی تصویر بلیت صادر شده برای وی ایمیل می گردد.

.