دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 27 مهر 1395

آموزش زبان

 
رديف نام دوره شهريه سال 98
1 تعيين سطح 20.000 تومان
2 گريد 1 الي 14 330.000تومان
3 Level 4 520.000 تومان
4 ESP مهمانداري 520.000 تومان

***- کلیه دوره ها در صورت رسیدن به حد نصاب تشکیل خواهد شد ***
***- جهت آپلود مدارک پیش نیاز زبان انگلیسی فقط کافیست آخرین مدرک اخذ شده از واحد آموزش زبان و امور ترجمه هما (گرید 4 یا 7 یا 10)را آپلود نمایید***