دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 27 مهر 1395

آموزش فروش و صدور بلیت

عنوان دوره مدت دوره در تهران شهریه در تهران/ریال پیش نیاز
مقدماتی فروش بلیت 12 روز 4،540،000 حداقل دیپلم
پیشرفته فروش بلیت 12 روز 4،540،000 دوره مقدماتی فروش بلیت
نرخ گیری از سیستم
صدور بلیط الکترونیک 
12 روز 5،260،000
دوره مقدماتی فروش بلیط
دوره پیشرفته فروش بلیط
دوره سیستم رزویشن  گابریل
صدور بلیت الکترونیک آمادئوس 4 روز 2،450،000 دوره نرخ 
دوره آمادئوس


 
قا بل توجه فراگیران عزیز: تاریخ اجرای دوره بعد از ثبت نام قطعی متعاقبا" اعلام خواهد گردید.