دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
يكشنبه 9 اسفند 1394

رزرویشن خارجی بار

امکان رزرو جا برای کالاهای ارسالی به خارج از کشور و اخذ تایید جهت محمولات ترانزیت به شبکه داخلی "هما" از قبیل بارهای صادراتی، فاسدشدنی، نمایشگاهی، آزمایشگاهی، میوه و تره بار، صنایع دستی، فرش و غیره در این واحد صورت میپذیرد.

با توجه به شرایط و مسیرهای خاص و محدودیت زمانی، مشتریان گرامی می توانند از طریق ارتباط با رزرویشن خارجی بار و رزرو جا، اطمینان حاصل نمایند که محمولاتشان به موقع پذیرش و ارسال خواهد شد.