دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
يكشنبه 9 اسفند 1394

ارتباط با واحد صدور بارنامه داخلی "هما"

برای برقراری ارتباط مستقیم با واحد فوق می توانید در تهران از طریق خطوط ارتباطی زیر و در شهرستان ها از طریق دفاتر "هما" اقدام نمایید.

دفتر صادرات بار داخلی "هما" در فرودگاه مهرآباد در این آدرس مستقر است : فرودگاه مهرآباد نرسیده به ترمینال شماره 6 - ساختمان خدمات بار