دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
يكشنبه 9 اسفند 1394

صادرات داخلی بار(پذیرش و ارسال بار به مقاصد داخلی)

واحد بار داخلی (بارنامه)

چگونه با هما بارهای خود را به سایر شهرهای ایران ارسال کنیم ؟

 
میزان بار مجاز برروی شبکه داخلی پروازهای هما برای کلاس معمولی(اکونومی) 20 کیلو گرم وبرای هما کلاس 30 کیلو گرم است .
لذا مسافرانی که مایل هستند اضافه بار خود را به عنوان بار غیر همراه ازطریق واحد صادرات بار به مقاصد داخلی ارسال نمایند یا افرادی که مسافرنیستند اما قصد ارسال بار به مقاصد داخلی دارند می توانند به قسمت بار داخلی "هما" مراجعه نمایند وطی مراحل زیر بارخود را ارسال نمایند.
 

مراحل پذیرش بار

 

پس از انجام مراحل تایید بارتوسط حراست ،مشتری با دردست داشتن بیجک پذیرش به واحد صدور بارنامه مراجعه می کند . لازم به ذکر است همراه داشتن کارت ملی و یا مدرک معتبری که احراز هویت فرستنده را مشخص نماید الزامی است.بارنامه پس ازصدور به منظور بررسی نهایی به مشتری ارایه می شود . مشتری بعد از چک بارنامه باید آن را امضا کند. این امضا بیانگر انعقاد قراردادی ما بین فرستنده و شرکت حمل کننده است و مسوولیت هایی را برای فرستنده و تعهد هایی را برای شرکت حمل کننده ایجاد می نماید.قابل ذکر است مفاد این قرارداد در 12 بند پشت نسخه فرستنده بارنامه درج شده است که ترجمه آن در دفاتر فروش بار "هما" در دسترس است.

در مرحله بعد مشتری باید برای پرداخت وجه خدمات ارایه شده به باجه بانک مستقر دردفتر فروش بار مراجعه نماید و پس از پرداخت وجه ، نسخه های پرفراژ شده توسط بانک را به کارمند دفتر فروش تحویل دهد.جهت آگاهی بیشتر ، تابلوی اطلاعاتی در مسیر خروجی مشتریان گرامی قرار دارد که اطلاعات مربوط به تعداد وساعات پروازها ارایه می شود و فرستنده بار می تواند با فرد گیرنده برای ساعات مراجعه به فرودگاه مقصد و دریافت بار هماهنگی لازم را به عمل آورد.