دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 1 اسفند 1394

زمان حضور در فرودگاه


حداقل زمان لازم برای حضور مسافر در فرودگاه جهت پذیرش در پروازهای داخلی یک ساعت و نیم قبل از زمان پرواز و در پروازهای بین المللی سه ساعت قبل از پرواز است.