دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
دوشنبه 28 آذر 1390 آیا امکان مسافرت دو نوزاد با یک همراه بزرگسال وجود دارد؟
 بلی ، بر اساس مقررات ایمنی پرواز ، مسافر تنها میتواند یک نوزاد را روی پای خود حمل کند. لازم است برای نوزاد دیگر یه صندلی اختصاصی خریداری گردد و همچنین میبایست نوزاد توانایی نشستن روی صندلی را داشته باشد . هما در چنین شرایطی 50 % تخفیف در پروازهای داخلی و 25% تخفیف در پروازهای بین المللی ارائه میدهد.