دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
يكشنبه 23 خرداد 1395 آیا برای دانشجویان نرخ ویژه ای وجود دارد؟
بلی، کلیه دانشجویان خارج از کشور با مراجعه به شعب هما در خارج از ایران میتوانند از تخفیف پروازهای بین المللی بصورت ارزی بهره مند گردند.