دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
يكشنبه 23 خرداد 1395 آیا برای بازنشستگان نرخ ویژه ای وجود دارد?
خیر ، کلیه مسافران بالای 60 سال می توانند از 10 % تخفیف در مسیرهای بین المللی استفاده نمایند.
همراه داشتن گذرنامه در هنگام صدور بلیت الزامی میباشد.