دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
يكشنبه 23 خرداد 1395 در صورت نیاز به تخت نوزاد با کدام واحد تماس بگیریم
 مسافرانی که خواستار غذای مخصوص، خدمات ویلچر ، تخت مخصوص نوزادان و دیگر خدمات ویژه هستند ، از طریق مراجعه به دفتر صادر کننده بلیت و یا از طریق تماس تلفنی با شماره تلفن 46621888 021 درخواست خود را اعلام مینمایند.