فروش اینترنتیدفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

فروش پست

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف و فعالیتهای بازرگانی خود، حمل و نقل بار به طور اعم و محمولات پستی به طور اخص و با توجه به اهمیت حمل و نقل محمولات پستی در توسعه اقتصادی کشور که نقش بسزایی دارد را در اولویت برنامه های کاری خود قرار داده است.
در همین راستا متولی امور پستی "هما "، واحد فروش پست است که فعالیتهای پستی را تحت شرایط و ضوابط IATA/UPU با انعقاد قرارداد، با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از ادارات پست سایر کشورها از جمله سوییس، اتریش، ژاپن، مالزی و... به انجام می‌رساند.
شایان ذکر است "هما" سالیانه بیش از 3200 تن از محمولات پستی داخلی و بین المللی را حمل می نماید. به همین منظور "هما" آماده همه گونه همکاری و همیاری با شرکتهای پستی دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، همراه با هرضریب ایمنی، سرعت، دقت و نرخ مناسب میباشد.

در صورت تمایل جهت برقراری ارتباط میتوانید با خطوط ارتباطی زیر تماس حاصل نمایید